Pentru ca “aleșii locali” sa ne audă

Pentru ca “aleșii locali” sa ne audă “Vox populi, vox Dei”-”Vocea poporului, vocea lui Dumnezeu”. Dar asta e doar în teorie, pentru ca cea mai mare parte a aleșilor noștri s-au obișnuit sa ne ignore în anii non-electorali. Și redevin prietenii noștri în preajma alegerilor. Pentru cel de la putere, fie el consilier local, primar sau parlamentar, cetățenii nu contează decât o data la patru ani. Așa ca ne-am decis sa strângem aici toate părerile cetățenilor cu privire la activitatea primarului. Vom adăposti în blogul nostru toate părerile cetățenilor, fiind pentru dumneavoastră, cititorii noștri, o punte de legătura cu edilul comunei. Vom strânge, direct pe site, de pe internet sau din presa locala, toate părerile cetățenilor și le vom posta fără părtinire pe blogul nostru. Nu intenționam sa dam verdicte, dar încet-încet, dorim sa facem o “radiografie” a activității primarului și a echipei sale. Având în vedere că primarul oricărei localități este o persoana publica invităm cetățenii comunei Ocnița să își spună părerea cu privire la:

– activitatea desfășurată de către acesta în ultimi patru ani;

– modul de execuție al investițiilor publice cu accente pe investițiile majore (vezi pagina investiții promovate de către Primarul comunei Ocnița și Consiliul Local Ocnița);

– conduita sa publică și instituțională;

– gestionarea fondurilor publice;

– păreri și sugestii de îmbunătățire a activității;

– etc. .

Așadar, vă rugam să nu vă sfiiți să vă spuneți părerea introducând comentariul (părerea) dumneavoastră în josul paginii.

Malul cu sare – Ocnița

În ultimul timp suntem din ce în ce mai reținuți de rutină şi de obligațiile sociale pe care le avem. Omul a început să uite, din păcate, să se întoarcă în mijlocul naturii. Astfel se explică şi faptul că la distanța de doar 20 km de un oraş cu aproximativ 100 000 locuitori – Târgovişte -, se află un mic paradis natural despre care aproape că nu se ştie nimic. Mai rău decât atât este faptul că zona aceasta este supusă unor riscuri de poluare şi de degradare a biocenozei şi a microclimatului specific şi nimeni nu ia măsuri în acest sens. Este vorba de Malul cu sare, o zonă din depresiunea Ocnița în care structura pedogeografică specifică a făcut posibila geneza unui relief specific subcarpatic ce cuprinde cute diapire, izvoare de ape sărate, galerii subterane, formațiuni rezultate prin cristalizare şi precipitare, trovanți, etc. Nu doar relieful este specific acestei zone, deoarece biotopul influențează biocenoza, aici există câteva specii de plante adaptate solurilor şi apelor sărate.


Ca şi vegetație, în depresiunea Ocnița, se dezvoltă muşchi , licheni, ferigi, alge verzi de apă dulce adaptate la apă sărată, plante erbacee, graminee, pomi fructiferi cultivați (Prunus sp.), cătină albă (Hippophae rhamnoides). În jurul micilor ochiuri de apă apare o vegetație hidrofilă caracterizată de stuf (Phragmites communis) şi stânjenelul de baltă (Iris pseudocorus). Vegetația halofilă condiționată de substratul bogat în săruri şi puțin umed este reprezentată de pătlagină (Plantago sp.), sărarică (Salicornia herbacea), limba vacii(Leuzea sp.). Prin locurile umede se întâlneşte feriga, iar dintre muşchi întâlnim muşchiul de pământ (Polytrichum commune) şi fierea pământului (Marchantia polymorpha). Lichenii se găsesc pe scoarța arborilor şi pe garduri sau ziduri (lichenul galben),iar algele verzi sunt adăpostite în bazinele
naturale ale izvoarelor sărate, în pârâuri, dar şi în râul Slănic (lâna broaştei şi mătasea broaştei).
În depresiunea Ocnița se îmbină peisajul pitoresc cu peisajul specific Subcarpaților. Structura petrografică a influențat direct înfațişarea reliefului şi evoluția biocenozei.


Demne de remarcat sunt şi apele de zăcământ, care pot ajunge la suprafață prin exploatare, cu ajutorul sondelor. Un bun exemplu în acest sens îl constituie stațiunea balneară de la Gura Ocniței, deschisă în 1959 şi care s-a specializat doar pe bolile neuropsihomotorii, fiind cunoscută sub denumirea de „Centrul medical de recuperare neuropsihomotorie Gura Ocniței”. Stațiunea era alimentată cu ape sărat-iodurate din 16 sonde, dar odată cu reprofilarea sistemelor de tratament aceste sonde nu au mai fost folosite. Noul
centru de recuperare se bazează pe tratamente ale căror randament este accelerat de aerul ionizat.
Depresiunea Ocnița este spațiul perfect pentru relaxare şi agrement, poluarea fonică fiind aproape inexistentă, iar drumurile nu sunt deloc aglomerate. Numele localității Ocnița sugerează faptul că aceasta a fost o zonă protejată şi ascunsă. Şi astăzi se mai păstrează acest mister al zonei care conferă linişte şi intimitate. Acestea împreună cu factorii cu efecte benefice asupra sănătații omului sporesc potențialul de dezvoltare durabilă a zonei.
Din păcate, originalitatea zonei este afectată de diferiți factori poluanți, însă cea mai mare pondere în activitațile poluante o au localnicii. Depozitând deşeurile gospodăreşti la întâmplare, afectează calitatea apei şi a solului.
După cum am mai precizat, poluarea fonică este extrem de redusă. În ceea ce priveşte aerul, măsurătorile de radioactivitate îl încadrează în limitele fondului natural ceea ce înseamnă de trei ori mai puțin decât nivelul admisibil.


Poluarea aerului se realizează prin activitatea normală de funcționare a instalațiilor de extracție, colectare, depozitare şi tratare a producției de țiței şi gaze naturale. Există emisii atmosferice de hidrocarburi gazoase la rezervoarele de la parcuri, depozite care sunt construite în sistem clasic deschis. Aceste hidrocarburi pot afecta calitatea microclimatului specific.
Elementele componente ale acestui ecosistem nu apar ca o însuşire întâmplătoare, ci se organizează potrivit specificului structural şi funcțional al zonei, găsindu-se într-o strânsă interdependență şi concordanță. Originalitatea zonei, peisajul specific, microclimatul depresionar şi poziționarea sa la o distanță destul de mare de zonele aglomerate, conferă acestei zone un potențial turistic foarte ridicat, tocmai de aceea, este foarte important ca arealul să fie protejat şi valorificat.

SURSA ARTICOLULUI: http://www.edtargoviste.ro/docs/materiale/cadastrul%20verde%20final.pdf

 

 

PRIMAR OCNITA – REZULTATE ALEGERI

În urma scrutinului din data de 10 Iunie 2012, rezultatul votului pentru alegerea primarului a fost urmatorul:

PARTIDUL PE CARE IL REPREZINTA

NUME PRENUME CANDIDAT

NR. VOTURI

PROCENT DIN TOTAL

PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL CISMARU VIOREL

879

39.50%

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CISMARU NICOLAE

702

31.55%

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL DRĂGOI CONSTANTIN-EMILIAN

215

9.66%

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BARCĂU EDUARD

196

8.80%

PARTIDUL NOUA GENERAŢIE CREŞTIN DEMOCRAT ŞERBĂNICĂ VASILE

142

6.38%

PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU MARCOVICI NICOLAE

91

4.08%

Gallery

CONSILIUL LOCAL OCNITA

Consiliul local Ocnița este compus din 13 consilieri aleși pe perioada 2012 -2016 după cum urmează: NR. CRT. NUME SI PRENUME PARTIDUL PE CARE ÎL REPREZINTĂ OBSERVATII 1. CISMARU NICOLAE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VICEPRIMAR 2. CROITORU CONSTANTIN PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL … Continuarea

Cine a instituit taxa de habitat?

CETĂŢENI AI COMUNEI OCNITA

Trebuie să vă informam cu privire la persoanele care v-au pus in cârcă încă un bir prin taxa de gunoi (sau taxa de habitat cum i se mai spune). Este vorba despre o taxă , inventată de Presedintele Consiliul Judeţean si Primari din judeţ . Taxa de habitat a fost instituită (pusă) începând cu data de 1 iulie 2010 pentru toţi dâmboviţeni, printr-o decizie a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) – ORGANISM DIN CARE FAC PARTE CEI 89 DE EDILI (PRIMARI) DIN DÂMBOVIŢA, PLUS PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN – şi aprobată ulterior prin hotărâre a Consiliilor Locale din fiecare localitate. Veşti proaste la început de an pentru dâmboviţeni! În 2012, cuantumul taxei de habitat a fost majorat de la 16 lei lunar/gospodărie la 18 lei. Hotărârea a fost luată de primarii din judeţ, reuniţi în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Dâmboviţa. Schimbarea a survenit în ciuda faptului că sunt cetăţeni care s-au judecat şi au obţinut în instanţă hotărâri privind nelegalitatea acestui tarif, criticat în special pentru că a fost stabilit la grămadă, pe gospodărie şi nu pe persoană, plus că nu ar fi fost organizate dezbateri publice anterior instituirii acestei taxe pentru ridicarea şi transportul gunoiului menajer.

ATENŢIE!

Nu vor fi scutitii de la plata taxe nici locuitorii la care nu ajung masinile de salubritate din lipsa unor drumuri practicabile (gen Dealul Scoarte, Rusetu, Puiesti, etc.). Locuitorii comunei trebuie să se asocieze deoarece, după alegerilor locale, cetatenii care nu au platit aceasta taxa vor fi târâţi în judecată pentru recuperarea sumelor, asa cum li s-au intamplat si celor care nu au platit apa de la cismelele stradale acum cativa ani.

Cine nu crede poate accesa linkul urmator pentru a se convinge singur: http://adideseuri.cjd.ro/documente.php

Investitii promovate de catre Primarul comunei Ocnita si Consiliul Local Ocnita in perioada 2007-2011

Conform si-teului http://www.e-achiziţii.com  în perioada 2007 – 2011 autoritatile locale din comuna Ocnita, au publicat in sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) anunţuri pentru  scoaterea la licitatie a urmatoarelor servicii, bunuri si lucrari publice :

Sursa: www.e-achizitii.comAchizitii comuna Ocnita 2007-2011

Denumire contract (data publicare)

Autoritate contractanta

Data deschidere

1.Baza sportiva in comuna Ocnita, judetul Dambovita (13.04.2011) COMUNA OCNITA (PRIMARIA)

29.04.2011
12:00:00

   Valoare: 420,345.96 RON  |  Judet: Dambovita  |  45212200-8;
2.Completare a sistemelor clasice de incalzire cu sistem care utilizeaza energia geotermala Scoala (12.07.2010) COMUNA OCNITA (PRIMARIA)

23.07.2010
09:00:00

   Valoare: 911,368.60 RON  |  Judet: Dambovita  |  45331100-7;
3.Completare a sistemelor clasice de incalzire cu sistem care utilizeaza energie geotermala pentru Scoala generala nr. 1 Ocnita. (10.06.2010) COMUNA OCNITA (PRIMARIA)

21.06.2010
12:00:00

   Valoare: 911,368.60 RON  |  Judet: Dambovita  |  45331100-7;
4.Achizitie servicii studii privind determinarea potentialului de dezvoltare a zonei si servicii de consultanta in vederea elaborarii strategiei de dezvoltare locala si de intocmire a dosarului de candidatura pentru accesarea de fonduri – program FEADR, masura 431, submasura 431.1 (30.12.2009) COMUNA OCNITA (PRIMARIA)

13.01.2010
14:00:00

   Valoare: 223,482.00 RON  |  Judet: Dambovita  |  79300000-7;
5.Achizitie servicii Studii privind determinarea potentialului de dezvoltare a zonei si servicii de consultanta in vederea elaborarii strategiei de dezvoltare locala si de intocmire a Dosarului de Candidatura pentru accesarea de fonduri – Program FEADR, masura 431, submasura 431.1 (21.12.2009) COMUNA OCNITA (PRIMARIA)

04.01.2010
12:00:00

   Valoare: 227,108.00 RON  |  Judet: Dambovita  |  79300000-7;
6.CONTRACT PENTRU EXECUTIE LUCRARE „BAZA SPORTIVA IN COMUNA OCNITA JUDETUL DAMBOVITA” (03.12.2008) COMUNA OCNITA (PRIMARIA)

12.12.2008
12:00:00

   Valoare: 0.00  |  Judet: Dambovita  |  45212200-8;
7.Intocmire documentatie tehnico economica pentru proiect integrat:”Extindere retea de alimentare cu apa potabila, infiintare retea de canalizare cu statie de epurare si modernizare drumuri comunale(cu constructie pod). (23.07.2008) COMUNA OCNITA (PRIMARIA)

04.08.2008
14:00:00

   Valoare: 0.00  |  Judet: Dambovita  | 
8.Realizarea lucrarilor de reabilitare, modernizare si extindere (grupuri sanitare si izolator) la sediul Gradinitei nr.1 Ocnita. (05.09.2007) COMUNA OCNITA (PRIMARIA)


   Valoare: 0.00  |  Judet: Dambovita  |  45262800-9;
9.Buldoexcavator multifunctional (02.07.2007) COMUNA OCNITA (PRIMARIA)

09.08.2007
14:00:00


Daca nu poate cu legea incearca cu bâta.

03.07.2010 21.45

Secretarul institutiei îl acuza pe primarul Viorel Cismaru ca l-a chemat în biroul sau si i-a aratat… cine e jupânu’. Scandalul dintre cei doi a pornit dupa ce edilul sef i-a acordat secretarului, calificatul „nesatisfacator”, în urma evaluarii functionarilor. Gheorghe Badicioiu, secretarul primariei Ocnita, a depus plângere penala împotriva sefului sau, Viorel Cismaru, primarul localitatii. Motivul este, sustine Badicioiu, ca edilul, într-un acces de furie, a sarit sa-l bata. „Era trecut de ora 12.00. Vine doamna de la Relatii Publice si îmi spune sa ma duc sus ca ma cheama primarul. Urc. Intru în birou. Vorbea la telefon. Dupa ce termina, sare la mine. „Pe unde umbli ma, nenorocitule?! Apoi continua cu acelasi ton: „De când ma dai tu pe mine în judecata?”, spune Gheorghe Badicioiu. Acesta scapa din mâinile primarului si fuge speriat în biroul sau. „Când a venit, ne-a spus ca a fost agresat de primar. Aveam semne pe mâini si pe fata. Era tulburat rau. Am ramas mirati ca se poate întâmpla asa ceva într-o institutie publica”, ne-a declarat Cerasela Neagu, consilier agricol la primaria Ocnita. Primaria a rasunat de scandalul dintre cei doi Toata lumea din primarie a ramas cu gurile cascate când au auzit „minunea”. Stiau ca între primar si secretar exista frecvent disensiuni pe teme de lege, de administratie, dar nu se gândeau niciodata ca se va ajunge la bataie. „Au fost prieteni din copilarie, jucau amândoi fotbal pe islaz. Dar acum nu se mai înteleg”, spune usor marcata de eveniment, sotia primarului, si ea angajata a institutiei. Gheorghe Badicioiu este convins ca primarul vrea sa scape de el fiindca nu-i accepta toate parerile. „În momentul în care eu nu semnez un act de legalitate, sare în sus si zbiara. „Fir-ar a dracu de lege! Numai tu esti destept”. Dumnealui când are un scop, încearca sa eludeze legea”, afirma secretarul. Si daca asta ar fi singurul motiv de gâlceava… În urma cu câteva zile, primarul a primit citatie de la judecatorie. A fost chemat în fata instantei de secretarul Badicioiu. „A facut evaluarea functionarilor din primarie. Mi-a dat calificativul nesatisfacator, desi dumnealui nu trebuie sa se ocupe de treaba asta. Am fost nemultumit si evident, m-am adresat instantei pentru îndreptarea lucrurilor”, marturiseste Badicioiu. Secretarul vrea sa îsi scoata si certificat medico-leagal. Stie ca zile bune cu primarul Cismaru nu o sa mai aiba. I-a prins frica. „Acu’, daca ma mai cheama în birou, nu ma mai duc singur, daca sare din nou la mine? Macar sa am un martor”, conchide secretarul.

MARIA

Sursa: jurnaldedambovita.artpress.ro -vezi articolul publicat – Daca nu poate cu legea ince…

Circ. Cafteală la primăria din localitatea Ocniţa

Circ. Cafteală la primăria din localitatea Ocniţa

3 iulie 2010, 10:11 |  Autor: George Enache, Ion Obăgilă

Secretarul instituţiei îl acuză pe primarul Viorel Cismaru că l-a chemat în biroul său şi i-a arătat… cine e jupânu’.  Scandalul dintre cei doi a pornit după ce edilul şef i-a acordat secretarului, calificatul „nesatisfăcător”, în urma evaluării funcţionarilor.

Gheorghe Bădicioiu, secretarul primăriei Ocniţa, a depus plângere penală împotriva şefului său, Viorel Cismaru, primarul localităţii. Motivul este, susţine Bădicioiu, că edilul, într-un acces de furie, a sărit să-l bată. „Era trecut de ora 12.00. Vine doamna de la Relaţii Publice şi îmi spune să mă duc sus că mă cheamă primarul. Urc. Intru în birou. Vorbea la telefon. După ce termină, sare la mine. „Pe unde umbli mă, nenorocitule?! Apoi continuă cu acelaşi ton: „De când mă dai tu pe mine în judecată?”, spune Gheorghe Bădicioiu. Acesta scapă din mâinile primarului şi fuge speriat în biroul său. „Când a venit, ne-a spus că a fost agresat de primar. Aveam semne pe mâini şi pe faţă. Era tulburat rău. Am rămas miraţi că se poate întâmpla aşa ceva într-o instituţie publică”, ne-a declarat Cerasela Neagu, consilier agricol la primăria Ocniţa.

 Primăria a răsunat de scandalul dintre cei doi

Toată lumea din primărie a rămas cu gurile căscate  când au auzit „minunea”. Ştiau că între primar şi secretar există frecvent disensiuni pe teme de lege, de administraţie, dar nu se gândeau niciodată că se va ajunge la bătaie. „Au fost prieteni din copilărie, jucau amândoi fotbal pe islaz. Dar acum nu se mai înţeleg”, spune uşor marcată de eveniment, soţia primarului, şi ea angajată a instituţiei.

Gheorghe Bădicioiu este convins că primarul vrea să scape de el fiindcă nu-i acceptă toate părerile. „În momentul în care eu nu semnez un act de legalitate, sare în sus şi zbiară. „Fir-ar a dracu de lege! Numai tu eşti deştept”. Dumnealui când are un scop, încearcă să eludeze legea”, afirmă secretarul.

Şi dacă ăsta ar fi singurul motiv de gâlceavă…

În urmă cu câteva zile, primarul a primit citaţie de la judecătorie. A fost chemat în faţa instanţei de secretarul Bădicioiu. „A făcut evaluarea funcţionarilor din primărie. Mi-a dat calificativul nesatisfăcător, deşi dumnealui nu trebuie să se ocupe de treaba asta. Am fost nemulţumit şi evident, m-am adresat instanţei pentru îndreptarea lucrurilor”, mărturiseşte Bădicioiu.

Secretarul vrea să îşi scoată şi certificat medico-leagal. Ştie că zile bune cu primarul Cismaru nu o să mai aibă. I-a prins frica. „Acu’, dacă mă mai cheamă în birou, nu mă mai duc singur, dacă sare din nou la mine? Măcar să am un martor”, conchide secretarul.

Imediat după incident, primarul Viorel Cismaru a dispărut fără urmă. Toţi angajaţii ridicau din umeri, neştiind pe unde s-ar putea afla. Încercările noastre de a-l contacta, au rămas fără rezultat. Nici măcar nevasta nu ştia pe unde umblă.

Sursa: adevarul.ro

DEPORTARE: Primăria Gura Foii, batalion disciplinar pentru secretarii de la Ocnita si Candeşti

5 iulie 2011, 17:19 |  Autor: Adriana Răceanu, Ion Obăgilă
Târgovişte   Cei doi secretari care au fost detaşaţi la Gura Foii
 

Edilii dâmboviţeni care se supără pe juriştii autorităţii locale îi detaşează peste noapte la zeci de kilometri depărtare de comună. Funcţionarii publici susţin că la mijloc este vorba despre răzbunare şi că au fost trimişi de fapt să-şi… ispăşească păcatele, indiferent cum au motivat primarii, oficial, decizia luată.

La Ocniţa, litigiul dintre primar şi secretar dăinuie de câţiva ani. În 2010, cei doi au ajuns chiar să se pocnească la locul de muncă. Secretarul Gheorghe Bădicioiu l-a reclamat atunci pe edilul Viorel Cismaru la Poliţie. Dosarul se află acum în lucru pe masa procurorilor de la Moreni.

„M-a trimis la Gura Foii ca să scape de mine, că stau ca un ghimpe în coastele lui. Detaşarea se face numai în interes public, deci trimiţi un funcţionar în altă parte, ca să sprijine respectiva autoritate. Primarul se foloseşte de faptul că la Gura Foii postul de secretar este liber. Eu m-am îmbolnăvit din cauza tensiunii. Am fost chiar şi internat în spital. Este un abuz ceea ce a făcut”, susţine Gheorghe Bădicioiu.

Aceeaşi poveste şi la Cândeşti! Gabriela Paraschiv este secretară la primăria din localitate din 1993. Ne-a spus că nu a avut probleme cu niciun primar, mai puţin cu actualul.

De trei ani, de când a venit dumnealui la putere, nu ne înţelegem. Probabil, are ceva personal cu mine. Problemele au apărut fiindcă eu nu mi-am dat acordul pentru legalitatea unor acte. La un moment dat, m-a chemat în judecată să-i dau daune morale că l-am jignit. Acum, a venit chestia asta cu detaşarea”, spune Gabriela Paraschiv.

Funcţionari de împrumut

Secretara de la Cândeşti, ca şi colegul de la Ocniţa, cataloghează decizia primarului ca fiind un abuz. „La plângerea prealabilă făcută împotriva dispoziţiei, mi-a răspuns că i se pare normal şi legal să mă duc la Gura Foii. E decizia dumnealui personală. Nu a cerut acordul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publice”, completează secretara.

Primarii acuzaţi şi-au motivat deciziile prin faptul că au primit adresă de la administraţia din Gura Foii, prin care li se solicita sprijin în vederea rezolvării unor probleme juridice.

„Nu am trimis secretara la Gura Foii pentru că a făcut un anume lucru. Primăria de acolo a solicitat un om, un specialist, că are nevoie o perioadă. Este dispoziţie de primar, respectă legile în vigoare, nu trebuie comentată. Dacă altă primărie îmi trimite adresă scrisă că are nevoie de secretar, nu am nimic împotrivă să dau dispoziţie de detaşare acolo. Eu nu am litigiu cu nimeni”, afirmă Tiberiu Gheorman, primarul comunei Cândeşti.

Edilul de la Ocniţa, Viorel Cismaru, nu a putut fi contactat.

Prefectura a atacat deciziile pentru nelegalitate

Prefectura Dâmboviţa a atacat la instanţa de Contencios Administrativ deciziile de detaşase a secretarilor către Primăria Gura Foii, considerându-le nelegale.

Juriştii Instituţiei Prefectului au apreciat că scopul urmărit de primarii în cauză nu a fost de a eficientiza activitatea Primăriei Gura Foii, ci de a sancţiona secretarul. S-a mai apreciat că, dacă ar fi dorit eficientizarea activităţii, primarul comunei Gura Foii putea să organizeze concurs pentru ocuparea funcţiei de secretar. Un alt argument a fost că distanţa între Gura Foii şi comunele Ocniţa şi Cândeşti este mare”, a declarat pentru „Adevărul” Andreea Ionescu, purtător de cuvânt al Instituţiei Prefectului Dâmboviţa.

 Ce spune legea

Potrivit articolului 89, alin. 2, din Legea 188/1999, raportul de serviciu al funcţionarului public  poate fi modificat prin detaşare doar dacă nu există în cadrul autorităţii unde urmează să-şi desfăşoare activitatea o persoană care să exercite cu caracter temporar respectivele atribuţii. Nu era cazul la Gura Foii, unde funcţia de secretar este îndeplinită provizoriu de un funcţionar public din primărie.

De asemenea, comunele Ocniţa şi Cândeşti ar rămâne descoperite prin detaşarea secretarilor, întrucât aceştia exercită o funcţie publică de conducere unică la nivelul unei administraţii locale.

  Sursa: adevarul.ro